Uutiset

Öppethållningstider fr.om. Maj -22

Öppet måndagar till fredagar kl. 09 - 17. Lördagar kl. 09 - 13.

läs mer

Det blev en annorlunda vår!

Passa på och måla ditt hus och hem i denna tid!

läs mer

Ny hemsida

Vi har fått en ny hemsida i sammarbete med Intendit.